دستگاه اسپکولار میکروسکوپ(SPACULAR MICROSCOPE)

از این دستگاه جهت اندازه گیری تعداد، شکل و اندازه سلول های اندوتلیوم قرنیه

به صورت غیرتماسی استفاده می شود. اطلاع از وضعیت این سلولها جهت انجام

هرگونه عمل جراحی داخل چشمی،مفید و در بسیاری از موارد بمنظور پیش‌بینی

وضعیت بعدی بیمار کاملاً ضروری می‌باشد.شمارش سلول های اندوتلیال،بررسی

یکنواختی  سلول های اندوتلیوم، بررسی شکل و توپوگرافی سلول های چشم و

مقایسه از امکانات این دستگاه می باشد.بررسی علل کاهش دید،کاهش رفلکس

قرمز ادم مزمن قرنیه، امکان کارگزاری لنز ثانویه، بررسی چشم دیگر ، پاسخگویی

دربرابر پزشکی قانونی و ضرورت پیگیری برای پیوند قرنیه از جمله نیاز به اسپکولار

میکروسکوپی است.