لیست پزشکان بخش گوش،حلق، بینی(ENT) و فک و صورت

لیست پزشکان بخش گوش،حلق، بینی(ENT) و فک و صورت

دکتر محمدباقر علیپور

تخصصمتخصص گوش،حلق و بینی
آدرس مطبارومیه-بلوار حسنی-مجتمع پزشکی آذران-طبقه2
تلفن مطب044-33483658
ایمیل

دکتر صلاح الدین زاهدی

تخصصمتخصص جراحی دهان،فک و صورت
آدرس مطبارومیه-میدان امام حسین-مجتمع پزشکی مهر-طبقه3
تلفن مطب044-32242404
ایمیل

دکتر سیامک خوبهی

تخصصمتخصص گوش،حلق و بینی
آدرس مطبارومیه-خیابان مدنی2-مجتمع پزشکان جم-طبقه2
تلفن مطب044-32227661
ایمیل

دکتر سینا ایلخانی

تخصصمتخصص جراحی فک و صورت
آدرس مطبارومیه-خانباباخان-ساختمان ایرانمهر-طبقه3
تلفن مطب044-32261497
ایمیل

دکتر لاله صنیعی

تخصصجراح و متخصص گوش،حلق و بینی
آدرس مطبارومیه-بلوار حسنی-ساختمان عرفان-ط4
تلفن مطب044-33432861
ایمیل

دکتر محسن حسن زاد آذر

تخصصمتخصص جراحی زیبایی و پلاستیک
آدرس مطبارومیه-بلوار حسنی-ساختمان اورشاد -طبقه1
تلفن مطب044-33485256
ایمیل

دکتر پریدخت اسماعیل زاده

تخصصجراح و متخصص گوش،حلق و بینی
آدرس مطبارومیه-بلوار حسنی-ساختمان اورشاد2-طبقه2
تلفن مطب044-09392961256
ایمیل