لیست پزشکان بخش زنان

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکتر حمید نظیفی متخصص زنان و زایمان
2 دکتر آناهیتا شیخ زاده متخصص زنان و زایمان
3 دکتر الهام پورعلی متخصص زنان و زایمان