لیست پزشکان بخش جراحی لاپاراسکوپی و جراحان عمومی

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکتر رضا برزگر جراحی عمومی
2 دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی عمومی
3 دکتر نیلوفر موسوی مطلق