دستگاه فمتوسکند(FEMTO LDV Z6 )

دستگاه فمتوسکند لیزر LDV مدلZ6  ساخت کمپانی Ziemer یکی از

 

پیشرفته ترین سیستم های لیزر موجود در جهان  جهت  انجام اعمال

 

جراحی رفراکتیو، پیوند قرنیه، کاشت رینگ و سایر اعمال مرتبط  می

 

باشد.