دستگاه یاگ لیزر(YAG LASER NIDEK YC-1800 & YAG LASER A.R.C-Q LAS)  

کدورت در کپسول خلفی عدسی بعد  از عمل کاتاراکت  قابل درمان بوده اما قابل

 

پیش گیری نیست و نمی توان پیش بینی کرد که برای چه افرادی اتفاق می افتد.

 

با استفاده از لیزر یاگ،  دریچه ای در کپسول خلفی با عمل یاگ لیزرکپسولوتومی

 

ایجاد می شود.با استفاده از لیزرYAG(Neodymium-YttriumAluminum-Garnet)

 

میتوان ناحیه ای از کپسول خلفی عدسی را در قسمت مرکزی برداشت و  مسیر

 

بینایی شفاف و در نتیجه بینایی اصلاح میشود.این عمل posterior capsulotomy

 

(باز کردن کپسول خلفی )یا عمل یاگ لیزر کپسولوتومی نامیده می شود.این عمل

 

بسیار راحت و طی چند دقیقه و به صورت سرپایی در مطب یا مرکز چشم پزشکی

 

قابل انجام است و بیمار بلافاصله به کار و زندگی معمول خود برمی گردد.

و بینایی از روز بعد از عمل به حداکثر میزان خود خواهد رسید. به طور معمول بهتر است برای انجام کپسولوتومی ۳ تا ۶ ماه از عمل آب مروارید گذشته باشد. ایریدوتومی با لیزر

 

در درمان گلوکوم با زاویه بسته اهمیت خاصی دارد.این نوع لیزر باعث حذف بخشی از بافت می‌شود.در افراد با تنگی زاویه اتاقک قدامی چشم  یا بیماران مبتلا به آب‌سیاه زاویه

 

بسته با استفاده از این نوع لیزر سوراخ بسیار کوچکی در محیط عنبیه ایجاد می‌شود که به آن ایریدوتومی محیطی (Peripheral Iridotomy)  گفته می‌شود.  به‌این‌ترتیب یک راه

 

فرعی بین اتاقک خلفی و قدامی چشم باز می‌شود که اجازه خروج راحت‌تر مایع زلالیه و باز شدن نسبی زاویه و کاهش فشار چشم را می‌دهد.