دستگاه لیزر اگزایمر Allegretto WAVE Eye-Q EX500(Alcon)

انواع جراحی های انکساری لیزری، مانند PRK و لازک ، از یک لیزر اگزایمر بسیار

 

تخصصی استفاده می کنند تا تغییر شکل قرنیه و اصلاح عیوب انکساری چشم،

 

از جمله نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم را انجام دهند.لیزر اگزایمر مسیر

 

جراحی لیزر چشم را  تغییر داده و  در طول دهه گذشته ، پیشرفت در تکنولوژی

 

لیزر اگزایمر،ایمنی،کارآیی و قابل پیش بینی بودن جراحی های انکساری قرنیه

 

را افزایش داده است.لیزرهای اگزایمرتوانایی حذف و تخلیه مقادیرمیکروسکوپی

 

بافت قرنیه را با میزان دقت بسیار بالا و بدون آسیب رساندن بافت اطراف قرنیه

 

را دارند.