دستگاه اولتراسوند بیومتری و سونوگرافی چشم(A/B SCAN UD -800 )

B-scan: از آنجایی که چشم یک ساختار پر شده از مایع دارد، اولتراسوند

سونوگرافی یک مدالیته آسان برای بررسی آناتومی و فیزیولوژی چشمی

است و اطلاعات ساختمان چشم از جمله کره چشم ، فضای پشت چشم

محتویات و بیماریهای ممکن چشم می دهد.از این دستگاه برای تشخیص

بیماریهایی مثل خونریزی شبکیه،جداشدگی شبکیه،سرطان های چشمی

اجسام خارجی در چشم و … استفاده  میشود.

A-scan:فرم کوتاه اسکن دامنه است.این سونوگرافی جزئیاتی درباره طول

چشم ارائه می دهد.  این یک اسکن یک بعدی از چشم است.  اندازه گیری

طول محوری چشم از طریق اسکن A برای قرار دادن لنز داخل چشمی،لنز

مصنوعی در طی جراحی آب مروارید ضروری است.  همچنین ممکن است

برای ارزیابی ناهنجاری های بینایی چشم و سایر بیماری های چشم مانند

تومورها مورد استفاده قرار گیرد.