دستگاه توپولایزر(WaveLight Topolyzer VARIO Diagnostic Device)

توپولایزر دستگاه توپوگرافی قرنیه با حساسیت بالاست که اطلاعات درمانی باارزشی از قرنیه به

دست میدهد. از اطلاعاتی که توپولایزر  ارائه میکند شکل کلی قرنیه، نقشه رنگی قرنیه، نقشه

سه بعدی قرنیه،آنالیز فوری و Zernike ،تشخیص کراتوکونوس،نقشه رفراکتیو،نقشه Difference

و داده های Height می باشد. به علاوه اطلاعات لازم جهت Topography-Guided Customized

Treatment یا به طور اختصار T-CAT و Asphericity یا همان F-CAT  توسط دستگاه فراهم می کند.