تعرفه اعمال زیبایی

ردیف نوع عمل با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 سپتورینوپلاستی شامل بیمه نمی باشد توافق با پزشک
2 ماموپلاستی شامل بیمه نمی باشد توافق با پزشک
3 لیپوساکشن شامل بیمه نمی باشد توافق با پزشک
4 بلفاروپلاستی شامل بیمه نمی باشد توافق با پزشک
5 ابدومینوپلاستی شامل بیمه نمی باشد توافق با پزشک
6 تزریق چربی شامل بیمه نمی باشد توافق با پزشک