تجهیزات تشخیصی و درمانی

مرکز جراحی آفتاب یکی از منحصر به فردترین مراکز به لحاظ امکانات و تجهیزات، چه تشخیصی و چه درمانی بوده که در منطقه شمالغرب کشور بی نظیر می باشد. انجام کلیه اعمال چشم با برترین

تکنیک ها و تبحر پزشکان این مرکز در این اعمال، حاصل این تجهیزات و امکانات بوده، که این ویژگی این مرکز را از سایر مراکز جراحی متمایز کرده است. در پایین نمونه هایی از دستگاه ها و تجهیزات

تشخیصی و درمانی موجود در مرکز را می توانید مشاهده و مطالعه نمایید.

پنتاکم

OCT

توپولایزر

فوندوس

سونوگرافی

karl Kaps

بیومتری

توپوگرافی

میکروسکوپ Topcon

اسپکولار میکروسکوپ

Stellaris

Infiniti

یاگ لیزر

فمتوسکند

فیکو ویترکتومی

لیزر اگزایمر