مجمع عمومی سالیانه

توسط: | برچسب ها: | دیدگاه ها: 0 | نوامبر 12th, 2019

مجمع عمومی سالیانه اعضاء در تاریخ 98/08/02 برگزار و هیئت مدیره جدید بشرح ذیل انتخاب شدند.

  1. جناب آقای دکتر نادر سیفی به عنوان رئیس هیئت مدیره
  2. جناب آقای دکتر نورالدین شریفی به عنوان مدیر عامل
  3. جناب آقای دکتر شاهرخ صفی نازلو به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره
  4. جناب آقای دکتر غلامرضا محمدزاده به عنوان عضو هیئت مدیره
  5. جناب آقای دکتر کریم خدایی به عنوان عضو هیئت مدیره

در ضمن آقای دکتر ساسان سلطانی به سمت بازرس مرکز و آقای دکتر طه احمد آلی به سمت رئیس بخش اتاق عمل انتخاب شدند.

در پایان نیز از آقای دکتر بیوک باقرزاده عضو و نائب رئیس سابق هیئت مدیره با اهدای یادبود تقدیر و تشکر به عمل آمد.

ارسال پاسخ