موسسین مرکز جراحی آفتاب

1

دکتر نادر سیفی رئیس هیات مدیره مرکز جراحی آفتاب

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-برج آسمان
تلفن مطب044-33480885
ایمیلSaifi37tr@yahoo.com
شریفی

دکتر نورالدین شریفی مدیرعامل مرکز جراحی آفتاب

تخصصفوق تخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان ارشاد-ساختمان نور
تلفن مطب044-33480172
ایمیل
صفی نازلو

دکتر شاهرخ صفی نازلو بازرس اصلی هیات مدیره

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان دی
تلفن مطب044-33466666
ایمیلssafinazloo@yahoo.com
2

دکتر احد بقال صدری فروش

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان طرزی
تلفن مطب044-32234307
ایمیل
Scan

دکتر جابر احمدزاده بازرس علی البدل هیات مدیره

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبارومیه-خ حسنی-ساختمان پزشکان هاشمی-طبقه8
تلفن مطب044-33439945
ایمیلjaberahmadzade@yahoo.com
عکس پرسنلی

دکتر بیوک باقرزاده نایب رئیس هیات مدیره

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان ماندگار
تلفن مطب044-33439646
ایمیل
دکتر بهروز رحیملو

دکتر بهروز رحیملو

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان ورزش-ساختمان کاج
تلفن مطب021-33436555
ایمیل
dr08

دکتر ساسان سلطانی رئیس بخش اتاق عمل مرکز

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخانباباخان-ساختمان نور
تلفن مطب04432232430
ایمیل
dr09

دکتر عزیز صمدی

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخانباباخان-ساختمان نور
تلفن مطب044-32221164
ایمیل
dr10

دکتر غلامرضامحمدزاده رئیس انجمن چشم پزشکی استان

تخصصفوق تخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان ورزش-ساختمان سلامت
تلفن مطب044-33436787
ایمیل
dr03

دکتر محمد حسین محمودی

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخانباباخان-ساختمان اندیشه
تلفن مطب044-32224137
ایمیل

دکتر بهروز نصیری

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان امام- روبروی آموزش و پرورش
تلفن مطب044-32222219
ایمیل

دکتر کامران هندی

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبمهاباد
تلفن مطب
ایمیل

دکتر کریم خدایی

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان خیام شمالی
تلفن مطب044-32233382
ایمیل

دکتر قادر مترجمی زاده

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان پزشکان هاشمی
تلفن مطب044-33453467
ایمیلGmotarjemizadeh@gmail.com

دکتر مجید فرخ قاطع

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبسلماس-خیابان فرنی-ساختمان میلاد
تلفن مطب
ایمیل

دکتر محمد محمدزاده

تخصصفوق تخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان عرفان
تلفن مطب044-33432859
ایمیل

دکتر وفا ثمره ای

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان لقمان حکیم 2
تلفن مطب044-33439036
ایمیل