پزشکان بخش چشم مرکز جراحی آفتاب

دکتر نادر سیفی رئیس هیات مدیره مرکز جراحی آفتاب

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-برج آسمان
تلفن مطب044-33480885
ایمیلSaifi37tr@yahoo.com

دکتر کریم خدایی مدیر عامل مرکز جراحی آفتاب

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان خیام شمالی
تلفن مطب044-32233382
ایمیل

دکتر شاهرخ صفی نازلو نائب رئیس هیئت مدیره

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان دی
تلفن مطب044-33466666
ایمیلssafinazloo@yahoo.com

دکتر احد بقال صدری فروش

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان طرزی
تلفن مطب044-32234307
ایمیل

دکتر جابر احمدزاده

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبارومیه-خ حسنی-ساختمان پزشکان هاشمی-طبقه8
تلفن مطب044-33439945
ایمیلjaberahmadzade@yahoo.com

دکتر بیوک باقرزاده

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان ماندگار
تلفن مطب044-33439646
ایمیل

دکتر بهروز رحیملو

تخصصفوق تخصص شبکیه
آدرس مطبخیابان ورزش-ساختمان کاج
تلفن مطب021-33436555
ایمیل

دکتر ساسان سلطانی

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخانباباخان-ساختمان نور
تلفن مطب04432232430
ایمیل

دکتر عزیز صمدی بازرس اصلی هیئت مدیره

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخانباباخان-ساختمان نور
تلفن مطب044-32221164
ایمیل

دکتر غلامرضامحمدزاده رئیس انجمن چشم پزشکی استان

تخصصفوق تخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان ورزش-ساختمان سلامت
تلفن مطب044-33436787
ایمیل

دکتر محمد حسین محمودی

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخانباباخان-ساختمان اندیشه
تلفن مطب044-32224137
ایمیل

دکتر بهروز نصیری

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان امام- روبروی آموزش و پرورش
تلفن مطب044-32222219
ایمیل

دکتر کامران هندی

تخصصفوق تخصص قرنیه
آدرس مطبمهاباد
تلفن مطب
ایمیل

دکتر نورالدین شریفی

تخصصفوق تخصص قرنیه
آدرس مطبخیابان ارشاد-ساختمان نور
تلفن مطب044-33480172
ایمیل

دکتر قادر مترجمی زاده

تخصصمتخصص چشم پزشکی
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان پزشکان هاشمی
تلفن مطب044-33453467
ایمیلGmotarjemizadeh@gmail.com

دکتر مجید فرخ قاطع

تخصصفوق تخصص قرنیه
آدرس مطبارومیه- خ ورزش- ساختمان ابن سینا
تلفن مطب044-33224221
ایمیل

دکتر محمد محمدزاده

تخصصفوق تخصص شبکیه
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان عرفان
تلفن مطب044-33432859
ایمیل

دکتر وفا ثمره ای

تخصصفوق تخصص گلوکوم
آدرس مطبخیابان حسنی-ساختمان لقمان حکیم 2
تلفن مطب044-33439036
ایمیل

محمدرضا موسوی

تخصصفوق تخصص شبکیه
آدرس مطبارومیه-خ حسنی-ساختمان رازی
تلفن مطب04433440579
ایمیل

دکتر طه احمدآلی

تخصصفوق تخصص قرنیه
آدرس مطبارومیه-خیام شمالی-روبروی کوچه خانباباخان
تلفن مطب04432245986
ایمیل

دکتر ناصر صمدی

تخصصفوق تخصص قرنیه
آدرس مطبارومیه-خ حسنی-ساختمان اورشاد
تلفن مطب044-33434349
ایمیل

دکتر محمد عباس زاده

تخصصفوق تخصص اکولوپلاستی و استرابیسم
آدرس مطبارومیه-خ حسنی-ساختمان اورشاد
تلفن مطب044-33453947
ایمیل