12ژانویه, 2019

روز پرستار مبارک.

توسط: | برچسب ها:

همه شغل ها سخت هستند . این را نمیگویم که شعار داده باشم . این را همگی برای یک بار هم که شده متوجه شده ایم که راحت ترین کارهایی که وقتی از دور نگاه میکنیم و فکر میکنیم به راحتی آب خوردن انجام میشوند هم سختی های خودشان را دارند. اما حساب بعضی شغل ها از بغیه جداست . سختی بعضی شغل ها با دست درد و پا درد محدود نمیشود ، روح و روان را خسته میکند ، مثل پرستاری . شغلی که همه ما از دور آن […]
ادامه مطلب