Flag_map_without_coastlines

واحد بیماران بین الملل

واحد بیماران بین الملل(IPD): واحدی در مرکز درمانی است که وظیفه آن ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به بیماران خارجی است.

 

بیمار بین الملل: فردی است خارجی که جهت دریافت خدمات  تشخیصی و درمانی به مرکز مراجعه کرده است.

 

پذیرش بیماران بین الملل :  اگر بیمار بصورت مستقیم و یا پذیرش ازطریق سایت  یا از طریق شرکت های سلامت گردشگری به مرکز مراجعه نماید، بایستی تمامی مقررات موجود و ازجمله هزینه های مرکز، بسته خدمات، امکانات رفاهی در قالب برگه های ممهور به مهرمرکز در اختیار ایشان قرار گیرد و در صورت قبول شرایط از جانب بیمار، پذیرش ایشان در قالب قرارداد فیمابین مرکز و بیمار صورت پذیرددرصورتی که بیمار توسط تسهیل گر معتبر به مرکز وارد شود، باید ازقبل هماهنگی های لازم دراین زمینه ازطریق شرکت( پزشك مسئول فنی سلامت شرکت تسهیل گر) با واحد IPD   مرکز صورت پذیرد. این هماهنگی ها شامل ارائه اطلاعات بیمار وپرونده اولیه وی میباشد که باید دراختیار مرکز جراحی قرارگیرد. پذیرش بیمار در قالب قرارداد سه جانبه فیمابین مرکز، شرکت تسهیلگر و بیمار صورت پذیرد.

 

در زمان پذیرش برای بستری شدن لازم است بیماران بین الملل  به نكات زیر دقت کنند.
همراه داشتن دستور بستری پزشك
پاسپورت بیمار
پذیرش بیمار در مرکز همه روزه از ساعت 7 صبح تا ساعت 8 عصر انجام می پذیرد .پذیرش اعمال جراحی در طبقه اول واحد پذیرش صورت می گیرد.

 

دپارتمان بیماران بین الملل مرکز جراحی آفتاب ارومیه:
پزشک واحد IPD: آقای دکتر کریم خدایی
پرستار واحد IPD: خانم مهسا روحی نژاد و آقای فردین کیانی  شماره تماس: 09107757643
کارشناس واحد IPD: خانم ندا نعمتی
مسئول سایت مرکز : آقای مهندس وحید حیدری
مسئول مدارک پزشکی IPD: خانم فرزانه کاکازاده