تعرفه سایر اعمال جراحی شایع در مرکز

ردیف نوع عمل مدت بستری با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 سپتورینوپلاستی یک روز 10,000,000 115,000,000
2 آدنوتانسیلکتومی(لوزه) کمتر از یک روز 30,000,000 40,000,000