تعرفه اعمال چشم

ردیف نوع عمل با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 لیزیک(حذف عینک) شامل بیمه نمی باشد 80,000,000
2 فمتولیزیک(حذف عینک) شامل بیمه نمی باشد 105,000,000
3 فمتورینگ (بدون احتساب قیمت رینگ) تک چشم شامل بیمه نمی باشد 68,000,000
4 کاتاراکت 31,000,000 41,000,000
5 گلوکوم(آب سیاه) 57,000,000 69,000,000
6 استرابیسم دو عضله 33,000,000 42,000,000
7 استرابیسم سه عضله 43,000,000 53,000,000
8 شالازیون 7,500,000 12,000,000
9 DCR 32,000,000 43,000,000
10 تزریق آواستین یک چشم 7,500,000 9,500,000
11 تزریق آواستین دو چشم 13,000,000 17,000,000
12 ویترکتومی عمیق 60,000,000 85,000,000
13 میل زدن(پروبینگ) 7,200,000 12,000,000
14 پیوند قرنیه 65,000,000 90,000,000
15 ناخنک 15,000,000 23,000,000