تعرفه اعمال چشم

ردیف نوع عمل با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 لیزیک(حذف عینک) شامل بیمه نمی باشد 40,000,000
2 فمتولیزیک(حذف عینک) شامل بیمه نمی باشد 67,000,000
3 فمتورینگ (بدون احتساب قیمت رینگ) تک چشم شامل بیمه نمی باشد 51,000,000
4 کاتاراکت 25,000,000 32,000,000
5 گلوکوم(آب سیاه) 40,000,000 51,000,000
6 استرابیسم دو عضله 28,000,000 33,000,000
7 استرابیسم سه عضله 35,000,000 45,000,000
8 شالازیون 6,000,000 10,000,000
9 DCR 25,000,000 35,000,000
10 تزریق آواستین یک چشم 5,300,000 7,000,000
11 تزریق آواستین دو چشم 10,300,000 12,500,000
12 ویترکتومی عمیق 55,000,000 80,000,000
13 میل زدن(پروبینگ) 6,000,000 10,000,000
14 پیوند قرنیه 55,000,000 75,000,000
15 ناخنک 13,000,000 18,000,000