امکانات و خدمات مرکز جراحی آفتاب

تجهیزات

درمانگاه تخصصی چشم

اتاق عمل های تخصصی مجهز به دستگاه های فوق پیشرفته

اتاق عمل پیشرفته لیزیک

2
cover02
مجربترین متخصصان شمالغرب کشور
aftab 06

مجهزترین مرکز جراحی شمال غرب کشور

2

همکاران بیمه

آخرین اخبار